گزارش قسمتی از بازدیدهای سال گذشته

ردیف تاریخ روز نام ارگان یا مدرسه بازدید کننده نوع بازدید   1 9/7/92 سه شنبه دبیرستان دخترانه رضویه علمی- دانش‌آموزی   2 16/7/92 سه شنبه دبیرستان دخترانه رضویه علمی- دانش‌آموزی   3 22/7/92 دوشنبه مسئولین آموزش وپرورش- سرگروههای منطقه 6 همکاری دوجانبه علمی- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 69 بازدید
آبان 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
خرداد 90
10 پست
محرم
1 پست
مناسبت
1 پست
اهرم
1 پست
آزمایش
4 پست
فیزیک
13 پست
دومینو
1 پست
قران
1 پست
علوم
5 پست
کولیس
1 پست
ریزسنج
1 پست
ابتدایی
1 پست
راهنمایی
1 پست
دبیرستان
2 پست
پایستگی
1 پست
بستاب
1 پست
فن_اموز
1 پست
ازمایش
1 پست
هوا_فضا
1 پست
مسابقات
3 پست
مساله
3 پست
عکس
3 پست
مسائل
1 پست
تصاویر
2 پست
بازدید
2 پست
مدل_اتمی
1 پست
علمی
1 پست
دبیران
1 پست
نجوم
1 پست
خلاقیت
2 پست
رباتیک
1 پست
6 پست
دخترانه
1 پست
نیوتن
1 پست