اردوی علمی

اردیبهشت ماه آخرین فرصت سال تحصیلی برای اردو است. اما اردوی علمی علاوه بر ایجادتنوع موجب علاقه و انگیزه علمی نیز می شود. در ضمن بسیاری از مباحث ازمایشگاهی درسی در این مرکز با ابزار مجهز اجرا می شود. برای هماهنگی بازدید با ما تماس بگیرید و از شرایط ویژه بازدید اردیبهشت ماه مطلع شوید.

شماره تماس 66494099

/ 0 نظر / 42 بازدید