ازمایش های ساده

آزمایش کردن و کارهای آزمایشگاهی را نباید صرفا در قالب آزمایشگاه و کلاسیک دید بلکه با استفاده از ابزار های ساده باید تلاش کرد که دانش آموزان را با مفاهیم علمی آشنا کرد. نمونه کارهایی در زیر ارائه شده است. ساخت هریک از این نمونه ها توسط دانش اموزان به عنوان پروژه  علمی انها را از نزدیک و به طور عملی با مفاهیم علمی آشنا می کند. بر روی هر یک از موارد زیر کلیک کنید مراحل کار را به صورت مصور می توانید ببینید. قبدیان


شکل ها و تبدیل های انرژی

رسم خطوط

بار در حال تابش

آشنایی با نیروها و حرکت

کسر بسازید

بیان ژن - مبانی

زمین ساخت ورقه ای

معرفی کسرها

جورکردن کسر

فشار مایع و شاره

تحت فشار

مد طبیعی

قانون آزمایشگاهی بیز

غلظت

مولاریته

انرژی پارک اسکیت: مقدماتی

شکل های مولکول: مقدماتی

قانون گشتاورها

حالت های ماده: مقدماتی

حل شدن شکر و نمک

شکل های مولکول

قطبیت مولکول

/ 2 نظر / 87 بازدید
نجفی دبیرعلوم

بسیار جالب وکاربردی بود

دمتون گرم