بازدید مدارس از مرکز خلاقیت

     

مرکز خلاقیت برای دختران دانش اموز جالب است.

     

همچنین برای دانش اموزان پسر در همه مقاطع

مرکز خلاقیت هم برای کوچکترها  جالب است و

و هم برای معلمان و بزرگترها.

دانش اموزان در همه مقاطع و نیز دبیران محترم به منظور بازدید از مرکز خلاقیت

آینده سازان تهران با شماره 66494099 تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 147 بازدید